มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ]4D3N_ZMDL05_OCT - DEC 19

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ]4D3N_ZMDL05_OCT - DEC 19

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] - (พัก 5 ดาว)_3D2N_ZRGN04_OCT - DEC 19

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] - (พัก 5 ดาว)_3D2N_ZRGN04_OCT - DEC 19

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักหรู 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน เต็มอิ่มจุใจบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด และกุ้งแม่น้ำเผา

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] - (พัก 4 ดาว)_3D2N_ZRGN06_OCT 19 - JAN 20

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] - (พัก 4 ดาว)_3D2N_ZRGN06_OCT 19 - JAN 20

นั่งกระเช้าไฟฟฟ้าขึ้นเข้า พักอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ เจดีย์คาบาเอ เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก นะโม ๕ ดาว] - (พัก 5 ดาว)_3D2N_ZRGN09_OCT-DEC19

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก นะโม ๕ ดาว] - (พัก 5 ดาว)_3D2N_ZRGN09_OCT-DEC19

เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร และเมนูเป็ดปักกิ่ง

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลสโก จ่ามงกุฎ]_3D2N_ZMDL06_NOV - DEC 19

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลสโก จ่ามงกุฎ]_3D2N_ZMDL06_NOV - DEC 19

ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า ชมวัดไม้สัก และสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก "สะพานอูเบ็ง" ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ [เลสโก เสน่ห์จันทร์]_4D3N_ZMDL07_NOV - DEC 19

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ [เลสโก เสน่ห์จันทร์]_4D3N_ZMDL07_NOV - DEC 19

ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมความยิ่งใหญ่เจดีย์มิงกุน ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง]_3D2N_ZRGN11_JAN - MAY 20

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง]_3D2N_ZRGN11_JAN - MAY 20

เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด สลัดกุ้งมังกร แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ไฮโซเมียนมาร์] - (พัก 5 ดาว)_3D2N_ZRGN10_JAN - MAR 20

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ไฮโซเมียนมาร์] - (พัก 5 ดาว)_3D2N_ZRGN10_JAN - MAR 20

เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ

(MDL-MM01-PG) MDL 3 DAYS 2 NIGHTS (PG) OCT-DEC 19

(MDL-MM01-PG) MDL 3 DAYS 2 NIGHTS (PG) OCT-DEC 19

มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน 3 วัน / นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ / ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน / บินไปกับสายการบางกอกแอร์เวย์ บินไปสายกลับค่ำ

(RGN-HJ01-SL) PRO HAI JAI MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (SL)_OCT - NOV 19

(RGN-HJ01-SL) PRO HAI JAI MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (SL)_OCT - NOV 19

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน (SL) // เที่ยวครบ..จบในโปรแกรมเดียว! // เมนูพิเศษ..สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งเผาหงสา+ชาบูบุฟเฟ่ต์ // แถมฟรี!!..กระเช้าขึ้นบนพระธาตุอินแขวน

(RGN-SM01-SL) SPECIAL MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS (SL)_DEC 19

(RGN-SM01-SL) SPECIAL MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS (SL)_DEC 19

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พักบนพระธาตุอินทร์ 1 คืน สามารถขึ้นลงนมัสการพระธาตุได้ตลอดทั้งคืน แจกทุกที่นั่ง องค์เทพทันใจ

(RGN-HL04-UB) HELLO MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (UB)_OCT 19 - JAN 20

(RGN-HL04-UB) HELLO MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (UB)_OCT 19 - JAN 20

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน เจดีย์เยเลพญา สิเรียม 3 วัน 2 คืน (UB) // พักหรู 5 ดาว Shangri La Hotel // เมนูพิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบู + เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผาหงสา // ฟรี..นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นบนพระธาตุ

(RGN-TJ01-FD) โปรเทใจ 3 วัน 2 คืน (FD) OCT 19- FEB 20

(RGN-TJ01-FD) โปรเทใจ 3 วัน 2 คืน (FD) OCT 19- FEB 20

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เข้าพิธีเทินพระธาตุ ณ เจดีย์กาบาเอ นมัสการเจดีย์กลางน้ำสิเรียม // พักโรงแรมระดับ 4 ดาวที่ย่างกุ้ง และพักโรงแรมระดับ 3 ดาว บนพระธาตุอินทร์แขวน ท่านสามารถเดินขึ้นลงนมัสการพระธาตุได้ตลอดทั้งคืน // นั่งกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน 1 เที่ยว // เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งเผา และ Buffet Hot Pot

(RGN-VT02B-FD) VINTAGE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (FD)_OCT 19 -JAN 20

(RGN-VT02B-FD) VINTAGE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (FD)_OCT 19 -JAN 20

ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน (FD) // พัก 4 ดาว โรงแรมเรือ Vintage Luxury // เมนูพิเศษ กุ้งเผา, สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง,บุฟเฟ่ต์ Hot Pot // นั่งกระเช้าขึ้นบนพระธาตุอินแขวน 1 ขา

(RGN-HP02B-FD) HELLO PREMIUM MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (FD)_OCT 19 - FEB 20

(RGN-HP02B-FD) HELLO PREMIUM MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (FD)_OCT 19 - FEB 20

ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน FD // พัก 5 ดาว Shangri La Hotel // เมนูพิเศษ!!.. กุ้งเผา + บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดในโรงแรม 5 ดาว + บุฟเฟ่ต์ Hot Pot // นั่งกระเช้าขึ้นบนพระธาตุอินแขวน

(RGN-GT01-8M) GOOD TIME TO MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (8M)_OCT - DEC 19

(RGN-GT01-8M) GOOD TIME TO MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (8M)_OCT - DEC 19

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน (8M) // ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ "เทินพระธาตุ" ที่วัดกาบาเอ //ฟรี! เช้าขึ้นบนพระธาตุ (1ขา) //เมนูพิเศษ..กุ้งเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็นปักกิ่ง+ชาบูบุฟเฟ่ต์ Hot Pot

MDL-002 BAGAN MANDALAY 9,999 3D2N WE NOV-DEC19

MDL-002 BAGAN MANDALAY 9,999 3D2N WE NOV-DEC19

ชม ดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ (ทะเลเจดีย์) เก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม 1 ใน 5 มหาบูชาสภานศักดิ์สิทธิ์ “พระเจดีย์ชเวสิกอง” เมืองพุกาม ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง”

RGN-009 YANGON HUNSAWADEE KYAIKTIYO PAGODA 9,999 3D2N WE OCT - DEC 19

RGN-009 YANGON HUNSAWADEE KYAIKTIYO PAGODA 9,999 3D2N WE OCT - DEC 19

สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 3 วัน พระธาตุอินทร์แขวน : เมืองไจ้โท : เจดีย์องค์เล็กตั้งบนก้อนหินทอง,ประจำปีเกิด “ปีจอ” พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เมืองย่างกุ้ง : เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์) : เมืองหงสาวดี : เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า (เจดีย์มอญ) พระนอนยิ้มหวาน..พระนอนตาหวาน..เจดีย์ 4 ทิศ..ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี