อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]_ZDEL015 วัน 3 คืน_JUL - OCT 19

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]_ZDEL015 วัน 3 คืน_JUL - OCT 19

อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฉาลมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น อนุสรณ์แห่งความรัก "ทัชมาฮาล" พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ / นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด / พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!! พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ