ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน] รหัส ZHKG10 3 วัน 2 คืน_JUN 19 - JAN 20

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน] รหัส ZHKG10 3 วัน 2 คืน_JUN 19 - JAN 20

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล ชม A Symphony of Lights