จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6D3N [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท]_ZTBS02_APR - JUL 20

จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6D3N [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท]_ZTBS02_APR - JUL 20

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย ที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด

(GEO-GG8D6N-KC) GRAND GEORGIA TBILISI 8 DAYS 6 NIGHTS JAN - JUN 2020

(GEO-GG8D6N-KC) GRAND GEORGIA TBILISI 8 DAYS 6 NIGHTS JAN - JUN 2020

เที่ยวจอร์เจีย - แวะเที่ยวคาซัคสถาน ดินแดนลูกครึ่งเอเชีย- ยุโรป ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังเป็นเส้นทางสายไหม เที่ยว 8 วัน 6 คืน สุดคุ้ม !! กับสายการบินประจำชาติของสาธารณรัฐคาซัคสถาน (KC) >น้ำหนักกระเป๋าไม่เกินท่านละ 23 กิโล /กระเป๋า 1 ใบเท่านั้น > รับไวน์ ท่านละ 1 ขวด >รับประทานอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวจอร์เจีย (Folk Dance Show) ไปกับเรา อาหารครบทุกมื้อ ไม่ต้องอิสระอาหาร ไม่เหนื่อย สัมผัสความหนาวเย็น กับดินแดนแห่งทะเลดำ เทือกเขาคอเคซัส หนึ่งในเส้นทางสายไหมที่ทรงคุณค่าและเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างยุโรปและเอเชีย ศูนย์กลางคริสต์ศาสนา